POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE BRINGO

 

 • Informații generale

 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Bringo Magazin S.R.L. („denumită în continuare Bringo Magazin”), cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu Nr. 164A, Caro Castel, Camera 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13752/2016, având cod fiscal RO36649034, în calitate de operator de date. În acest sens, Bringo Magazin urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale Clienților Bringo Magazin și ale celorlalți Utilizatori ai www.bringo.ro sau aplicației Bringo, prin intermediul cărora datele cu caracter personal sunt colectate, incluzând Livratorii, reprezentanții Partenerilor, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

 

 • Definiţii

 

„Bringo” înseamnă un program de calculator (software), care include şi interfaţa grafică a acestuia, asupra căruia Bringo Magazin deţine toate drepturile de autor respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone şi/sau tabletă, şi/sau pe un computer şi care este pus la dispoziţia Utilizatorilor de către Bringo Magazin, inclusiv, în funcţie de politicile de afaceri Bringo Magazin, prin intermediul paginii de internet www.bringo.ro („Bringo.ro” sau „Site-ul”).

Client” înseamnă persoana fizică sau juridică care achiziţionează unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme către Livrator, utilizând Bringo.

Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Livrator” – înseamnă atât Livratorul Bringo Magazin, cât şi Livratorul Terţ.

Partener” – înseamnă partenerii Bringo Magazin ale căror produse pot fi achiziționate prin intermediul Bringo, incluzând potențialii Parteneri care contactează Bringo pentru a deveni magazin partener.

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Utilizator" - orice persoană care accesează sau utilizează Bringo.

Ceilalţi termeni utilizaţi cu majusculă şi care nu au fost definiţi în cuprinsul prezentei Politici de confidenţialitate, vor avea înţelesul atribuit potrivit definiţiilor din Termenii şi Condiţiile Bringo – mai multe detalii aici.

 

 • Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

 

III.1. Dacă sunteți Client, Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume şi prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresa de livrare, adresa de e-mail, semnătura, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalată / rulează Bringo, dacă funcţia de geolocalizare este activată pe respectivul Echipament Informatic), metoda de plată aleasă, Produse din coş comandate, precum şi orice alte date pe care Clientul le furnizează în mod direct prin Bringo şi/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrării Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e.g. cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în Termene şi Condiţii).

(ii) dacă înregistrarea contului de Utilizator în Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo Magazin va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(ii) Bringo Magazin poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat Bringo, cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe în cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo;

(iii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site. 

III.2. Dacă sunteți Utilizator, Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

 1. nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail;

 

 1. dacă înregistrarea contului de Utilizator in Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo Magazin va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

 

 1. Bringo Magazin poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat Bringo cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe în cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo;

 

(iv) pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe Site.

 

(v) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor/Livratorilor terți persoane juridice sau potențialilor Parteneri/Livratori terți persoane juridice, Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Bringo Magazin, inclusiv prin intermediul formularului disponibil pe Bringo;

(ii) nume, prenume, funcție în contextul feedback-urilor privind colaborarea cu Bringo Magazin care sunt publicate pe Site;

(iii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

III.4. Dacă sunteți potențial Livrator (persoană fizică sau asimilată acestora), Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

(i) nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon, oraș, informații privind deținerea unui permis de conducere, unui autoturism furnizate prin aplicația disponibilă pe Site;

(ii) alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

Pentru mai multe detalii cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal aparținând Livratorilor Terți, vă rugăm consultați secțiunea X.

 

 • Scopurile și temeiurile Prelucrării

 

IV.1. Dacă sunteți Utilizator sau Client:

(i) pentru încheierea și desfășurarea relației contractuale dintre Utilizator/Client şi Bringo Magazin, definită în cuprinsul Termenilor şi Condiţiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: crearea contului, autentificare în cont, transmiterea de formulare prin intermediul Site-ului sau aplicației Bringo, contactarea Bringo Magazin în orice mod cu privire la utilizarea Bringo, preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii Clientului, informarea Clientului asupra stării comenzii şi livrarea către Client a Produselor comandate, informarea Clientului asupra eventualelor opţiuni de comandă a Produselor în zona în care se află, primirea și utilizarea de taloane în cadrul campaniilor promoționaleÎn situaţia în care un Utilizator lasă un review negativ pe Bringo, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de către Bringo Magazin, Livratori sau alţi parteneri contractuali ai Bringo Magazin în vederea soluţionării plângerii/cererii şi în vedere îmbunătăţirii Serviciilor oferite prin intermediul Bringo.

Temei: încheierea respectiv executarea unui contract (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condițiilor)

(ii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Bringo Magazin în contextul serviciilor prestate prin intermediul Bringo, inclusiv a obligațiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temei: Obligațiile legale ce revin Bringo Magazin

(iii) pentru activităţi de marketing direct - datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa poştală pot fi colectate şi prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul aplicației Bringo și al notificărilor de tip push*, de oferte promoționale, precum și orice alte noutăți, privind produsele și serviciile oferite prin intermediul Bringo; 

*Notă: O notificare de tip push reprezintă un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi  transmis în orice moment, fără a fi necesar ca utilizatorii să se afle în aplicație sau să utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje.

Atunci când v-ați dat acordul pentru astfel de prelucrări/v-ați abonat la newsletter, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă opune, în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de Bringo Magazin anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza și prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin opțiunile disponibile în contul dumneavoastră.

Temei: Consimțământul Utilizatorului/Clientului

(iv) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Bringo Magazin, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, soluționarea altor cereri, sesizări cu excepția celor menționate la punctele (i) și (ii) de mai sus, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Bringo Magazin. Bringo Magazin va putea transmite datele statistice şi către Partenerii săi. Cu toate acestea, menţionăm că toate informaţiile astfel transmise către terţii Parteneri vor fi furnizate în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate. 

Temei: Interesul legitim al Bringo Magazin de a asigura funcționarea optimă și promovarea Bringo sau de a îşi apăra drepturile şi interesele în cazul unor potenţiale acţiuni în instanţă sau alte proceduri de natură litigioasă.

(v) pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe Site.

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii 506/2004.

 1. 2 Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor/Livratorilor Terți persoane juridice sau a potențialilor Parteneri/Livratori Terți persoane juridice:

(i) în scopul procesării formularului transmis prin intermediul Site-ului, în vederea inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii/Livratorii Terți persoane juridice.

Temei: Contractul (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului) în cazul formularului completat pe Site.

(ii) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Bringo Magazin, în vederea inițierii sau derulării relației contractuale cu Partenerii/Livratorii Terți persoane juridice pentru celelalte situații, cu excepția situației completării formularelor de pe Site, reflectată mai sus la punctul (i), respectiv pentru analiza, publicarea feedback-urilor pe Site, realizarea altor analize, rapoarte, statistici, inclusiv cu privire la modul de utilizare a Site-ului.

Temei: Interesul legitim al Bringo Magazin vederea inițierii sau derulării relației contractuale cu Partenerii/Livratorii Terți persoane juridice

(iii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Bringo Magazin în contextul serviciilor prestate prin intermediul Bringo, inclusiv a obligațiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temei: Obligațiile legale ce revin Bringo Magazin.

IV.3. Dacă sunteți potențial Livrator

(i) în scopul inițierii, derulării relației contractuale cu Bringo Magazin, prin utilizarea formularului/aplicației de pe Site sau prin contactarea Bringo Magazin în alt mod.

Temei: Contractul (reprezentat de acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a Site-ului, respectiv în vederea încheierii unui contract de colaborare/de muncă, după caz).

(ii) pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Bringo Magazin, în vederea inițierii sau derulării relației contractuale cu Partenerii pentru celelalte situații, cu excepția situației completării formularelor de pe Site, reflectată mai sus la punctul (i), respectiv pentru analiza, publicarea feedback-urilor pe Site, realizarea altor analize, rapoarte, statistici, inclusiv cu privire la modul de utilizare a secțiunii „Livratori” de pe Site.

Temei: Interesul legitim al Bringo Magazin în vederea inițierii sau derulării relației contractuale cu Livratorii.

(iii) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Bringo Magazin în contextul serviciilor prestate prin intermediul Bringo, inclusiv a obligațiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Temei: Obligațiile legale ce revin Bringo Magazin.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor Livratorilor Terți persoane fizice sau asimilate acestora, vă rugăm consultați Secțiunea IX de mai jos.

 

 • Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

V.1. Perioadele de păstrare, respectiv criteriile utilizate pentru stabilirea acestora

Ca principiu, Bringo Magazin va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo Magazin de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Bringo Magazin (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenţa unei obligaţii legale, existenţa unei relaţii contractuale, interesul legitim al Bringo Magazin) sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Bringo Magazin va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. 

În ceea ce privește datele potențialilor Livratori aceste vor fi păstrate în funcție de relația ce se va stabili între aceștia și Bringo Magazin, astfel:

(i) potențialii Livratorii cu care se încheie contracte de muncă vor fi păstrate la dosarul de personal, pe durata stabilită prin procedurile interne privind stocarea și arhivarea datelor și a documentelor; 

(ii) potențialii Livratorii Terți (persoane fizice sau asimilate acestora) cu care se încheie contracte de colaborare/prestări servicii, se va consulta secțiunea IX de mai jos.

(iii) potențialii Livratori care nu au fost selectați pentru o relație de muncă sau de colaborare cu Bringo Magazin, datele vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani. Datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe Bringo, cum ar fi cele rezultând din activitatea de monitorizare a preferinţelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzând adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate până la momentul la care persoana vizată solicită ştergerea acestor date, în condiţiile legii. Ulterior, Bringo poate să dispună anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Anumite date privind îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă Bringo Magazin (de ex., informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) sau date privind cererile/plângerile în legătură cu prelucrarea datelor, pot fi păstrate pe o durată de 4 ani sau mai mare atunci când există un interes legitim.

V.2. În cazul în care Utilizatorul/Clientul doreşte închiderea/ştergerea contului

În situaţia în care Utilizatorul/Clientul, după caz, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”. Pentru a preveni situaţiile în care Utilizatorul/Clientul ar apăsa din greşeală butonul de ştergere cont, Bringo Magazin va afişa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urmă să confirme că doreşte ştergerea contului. 

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirmă că doreşte ştergerea contului, Bringo Magazin va considera că, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) ștergerea datelor şi (ii) retragerea consimţământului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct. 

În termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, Bringo va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de soluționare a cererii, cu excepția cazurilor în care termenul legal de răspuns este prelungit potrivit legii. 

Atunci când un Client solicită închiderea/ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea Produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de către Bringo Magazin având în vedere obligațiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apărarea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

 

 • Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

 

Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de Bringo Magazin, prin angajaţii sau colaboratorii săi autorizaţi să prelucreze date personale.

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate următoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, în ceea ce privește datele Clienţilor pentru a le permite să furnizeze Serviciile de Livrare către Clienţi şi, în anumite situaţii, pentru a putea verifica, răspunde şi soluţiona plângerile Clienţilor, după caz;

(ii) Împuterniciţilor Bringo Magazin care pot prelucra datele în numele şi pe seama Bringo Magazin pentru oricare dintre scopurile menţionate mai sus;

(iii) Autorităţilor publice, ca răspuns la o solicitare de informaţii făcută cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca Bringo Magazin să aducă la îndeplinire o obligaţie legală a acesteia;

(iv) Unor terţe părţi, în legatură cu sau pe durata negocierilor care vizează o fuziune, o vânzare a activelor Bringo Magazin, consolidarea sau restructurarea, finanţarea sau achiziționarea Bringo Magazin sau a unei porţiuni din aceasta de către alte entităţi;

(v) Partenerilor Bringo Magazin sau altor terţe părţi cu care Bringo Magazin intră în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promoționale organizate de către Bringo Magazin împreună cu respectivii parteneri contractuali sau afiliați ai acestuia, menținerea, pentru personalizarea și îmbunătățirea Bringo și a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea Utilizatorilor, precum şi pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

(vi) Publicului larg, în cazul Conţinutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta noţiune este definită şi detaliată în Secţiunea X din Termenele şi Condiţiile Bringo.

Partenerii sau Livratorii Terţi prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, Bringo Magazin neavând niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceşti Parteneri sau de către Livratorii Terţi. Aşadar, pentru activităţile de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal realizate de Partenerii Bringo sau de Livratorii Terţi, şi cu care intraţi în raporturi prin intermediul Bringo, vă rugăm să consultaţi şi să aveţi în vedere politicile de confidenţialitate şi celelalte politici de interes, oferite de aceştia.

 

 • Transferul Datelor cu Caracter Personal

 

Datele cu Caracter personal furnizate către Bringo Magazin pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

 

 • Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

 

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, și este necesară pentru a putea beneficia de produsele și serviciile puse la dispoziție prin Bringo. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Bringo, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, iar Livratorii nu vor putea utiliza Bringo în vederea furnizării Serviciilor de Livrare. Pentru activitățile de marketing direct, cum ar fi abonarea la newsletter, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. 

Deși Bringo Magazin cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. Astfel, Bringo Magazin poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligațiilor legale ce îi revin Bringo Magazin, sau interesul legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Bringo Magazin.

 

 • Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți

 

Dacă sunteți Livrator Terț (persoană fizică sau asimilată acestora) veți găsi în această secțiune informații privind modalitatea în care vă prelucrăm datele în contextul utilizării aplicației Bringo.

IX.1. Categorii de date: Bringo Magazin va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți în contextul utilizării Bringo: nume şi prenume, telefon, adresă e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum şi orice alte date furnizate de acesta prin intermediul Bringo, cum ar fi Conţinutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit în Termeni şi Condiţii).

IX.2. Scopul și temeiul prelucrării: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terți sunt prelucrate în scopul derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, inclusiv în scopul executării comenzilor plasate de Client în cadrul Bringo, în temeiul relației contractuale, stabilită inclusiv prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de utilizare a Bringo. De asemenea, datele potențialilor Livratori Terți care solicită să devină Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare și prealabile încheierii unui contract.

IX.3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvăluite către Clienți în vederea derulării contractului pe care aceștia îl încheie cu Livratorul Terț prin intermediul Bringo, pentru scopul derulării Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvăluite inclusiv către împuterniciţii Bringo Magazin, autorităţi publice de orice tip, organizații, furnizorii de servicii şi bunuri, precum și către alți destinatari menționați mai sus la literele (ii) – (vi) din Secțiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate în Bringo și de către ceilalți Livratori înregistrați în Bringo.

IX.4. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Ca principiu, Bringo Magazin va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo Magazin de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Bringo Magazin (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele de geo-localizare, atunci când sunt activate serviciile de geo-localizare în aplicația Bringo utilizată de Livratorul Terț vor fi prelucrate pentru scopul și pe perioada necesară determinării adresei de livrare a Produselor şi calculării foilor de parcurs. În acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi păstrate până la 3 luni. 

Bringo Magazin va șterge contul Livratorului Terț din Bringo după ce încetează colaborarea (contractul de prestări servicii încheiat de acesta) cu Bringo Magazin.

IX.5. Transferul Datelor cu Caracter Personal 

Datele cu Caracter personal furnizate către Bringo Magazin pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

IX.6. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea datelor Livratorilor Terți sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile încheierii contractului, respectiv în vederea executării contractului. Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bringo Magazin, inclusiv imposibilitatea de a utiliza Bringo în vederea furnizării Serviciilor de Livrare. 

 

 • Drepturile Persoanei Vizate

 

Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o masură semnificativă (de ex., refuzul automat de a încheia un contract cu dvs., bazat pe o prelucrare automată de date), precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing, Bringo Magazin, după ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe nesolicitate. Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere că, într-o atare situaţie, deşi nu veţi mai primi astfel de mesaje, Bringo Magazin ar putea să prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată. 

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 164A, Hotel Caro, cladirea Castel, Sector 2, Bucuresti

E-mail: contact@bringo.ro

Atn: Departamentul de Marketing Bringo

Bringo Magazin nu raspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dvs.

În funcţie de solicitare, dacă aceasta este întemeiată şi formulată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, Bringo Magazin va:

(i) confirma solicitantului dacă prelucrează sau nu Datele sale cu Caracter Personal;

(ii) rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii;

(iii) înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului;

(iv) lua alte măsuri care se impun cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

În situaţia în care persoana vizată formulează o cerere de ştergere a datelor, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ca urmare a închiderii/ştergerii contului, Bringo Magazin ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul: (i) obligaţiei legale (de exemplu, în situaţia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum şi de arhivare) (ii) contractului încheiat între Bringo Magazin şi Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene şi Condiţii; (iii) interesului legitim al Bringo Magazin (de exemplu, în vederea gestionării solicitărilor care pot fi primite de la autorităţile competente pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau pentru realizarea oricăror verificări justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveşte fraudele în domeniul online).

De asemenea, în orice moment, Utilizatorul are acces la datele sale de identificare/contact, putând să le editeze/modifice, direct în Bringo, în Secţiunea „contul meu”. Pentru dezabonarea de la comunicări comerciale, Utilizatorul poate folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale. Pentru dezactivarea serviciilor de geolocalizare, Utilizatorul poate accesa oricând setările Dispozitivului Informatic utilizat.

Bringo folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: dpo_romania@carrefour.com.