Termeni si Conditii

 

I.       DEFINITII

II.      ACORDUL DE UTILIZARE A PROIECTULUI Bringo

III.    SERVICIILE DISPONIBILE UTILIZATORILOR

IV.     ACHIZITIA PRODUSELOR

V.      DECLARATIILE LIVRATORULUI

VI.     LIVRAREA SI PLATA PRODUSELOR

VII.   RASPUNDEREA PRIVIND PRODUSELE ACHIZITIONATE

VIII.  LIMITE DE ACCES SI UTILIZARE A Bringo

IX.     INREGISTRAREA UTILIZATORULUI

X.      DATE CU CARACTER PERSONAL SI CONFIDENTIALITATE

XI.     LEGATURI CATRE SITE-URI ALE UNOR TERTE PARTI

XII.   DECLINAREA SI LIMITAREA RASPUNDERII

XIII.  DESPAGUBIRI

XIV.  DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALA

XV.   NULITATI

XVI.  LEGEA APLICABILA SI INSTANTA DE JUDECATA

 

I. DEFINITII

1. Termenii utilizati în prezentul contract vor avea urmatoarele semnificatii:

Bringo” înseamna un program de calculator (software) asupra caruia Beta Software Management S.A. (denumit in continuare "Beta"), detine drepturile de autor respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic de tipul smartphone si/sau tableta si/sau computer si care este pus la dispozitia Utilizatorilor de catre Beta. Prin accesarea programului de calculator Bringo se vor putea realiza raporturi juridice intre Utilizatori (Parteneri si Clienti, Livratori si Clienti), in temeiul carora Clientul va putea plasa o comanda pentru achizitionarea unuia sau mai multor Produse care vor fi afisate în interfata programului si care vor fi colectare si livrate Clientului de catre Livrator.

Client” înseamna persoana care achizitioneaza unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi catre Livratori, utilizand aplicatia Bringo.

Partener” – inseamna orice profesionist care vinde Produse Clientilor urmare a comenzilor acestora efectuate utilizand Bringo.

 “Livrator Beta” – inseamna Beta Software Management SRL ce livreaza prin intermediul prepusilor săi Produsele Clientului, pe baza comenzii acestuia din urma lansata in cadrul aplicatiei Bringo.

Livrator tert” – este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica ce in temeiul unor relatii contractuale cu Beta, care includ si prezentii Termeni si Conditii, presteaza servicii constand in achizitionarea de Produse in numele Clientului si livrarea Produselor Clientului pe baza comenzii acestuia din urma lansata in cadrul aplicatiei Bringo.

Livrator” – inseamna atat Livratorul Beta cat si Livratorul tert.

Produs” sau “Produse” – înseamna un produs sau produse care sunt oferite spre vanzare de catre Partener si pot fi achizitionate de Client prin mandatarul Beta sau Livratorul tert, si livrate acestuia de catre Livrator, urmare a mandatarii in acest sens a Beta sau a Livratorului tert, prin lansarea unei comenzi acceptate de Beta sau de Livratorul tert, in cadrul aplicatiei Bringo, la o adresa din România indicata de catre Client.

Echipament Informatic” – înseamna un echipament informatic mobil de tipul smartphone si/sau tableta (pe care este instalat un sistem de operare iOS , Android sau Windows Mobile) si care poate rula corespunzator aplicatia Bringo, astfel cum este definita în acest contract.

"Utilizator" - orice persoana care se inregistreaza si isi creaza cont pe site-ul bringo.ro

 

II. ACORDUL DE UTILIZARE A PROIECTULUI  Bringo

2. Site-ul Bringo.ro (denumit in continuare "Site-ul" sau "Bringo.ro"), continutul acestuia, precum si aplicatia Bringo disponibila in Apple Store si Google Play, inclusiv orice pagina componenta a acestora si interfata de acces la oricare dintre ofertele facute de Parteneri sunt puse la dispozitie de Beta si pot fi utilizate numai in conformitate cu conditiile de acces si utilizare precizate in prezentul contract, care trebuie citite cu atentie si acceptate inainte de a utiliza Bringo.ro precum si aplicatia Bringo disponibila in Apple Store si Google Play, numite in continuare proiectul Bringo sau Bringo.

3. Prevederile mentionate aici, respectiv conditiile de utilizare a Bringo de catre orice persoana, constituie contractul (denumit in continuare "Contractul") dintre Beta Software Management S.A., cu sediul in Voluntari, str. Emil Racovita, nr 35-39, LOT AC01, et. 2, cam. E201, Jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. J23/1446/2009, avand cod fiscal RO25718600, si orice persoana care utilizeaza Bringo (denumita in continuare "Utilizator").

4. Utilizarea Site-ului/Aplicatiei Bringo constituie o declaratie privind indeplinirea urmatoarelor conditii (i) implinirea varstei de 18 ani; (ii) inexistenta unor circumstante care afecteaza capacitatea legala, (iii) in cazul profesionistilor, indeplinirea tuturor conditiilor legale si detinerea tuturor autorizatiilor ncesare pentru a presta serviciile oferite, si (iv) acceptarea deplina a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste conditii nu este indeplinita, Utilizatorul trebuie sa inceteze imediat utilizarea Bringo.

5. Utilizarea de catre orice persoana a oricaror functionalitati din Bringo creeaza, automat si fara alta formalitate, calitatea de Utilizator in sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator in sensul acestui Contract, presupune obligatoriu incetarea imediata a utilizarii Bringo.

6. Clauzele din prezentul Contract se aplica tuturor sectiunilor aferente proiectului, iar in situatia in care, in cadrul Bringo, exista conditii de utilizare specifice anumitor sectiuni, sau alte contracte, respectivele conditii de utilizare sau contracte vor prevala fata de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele conditii si/sau contracte.

7. Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Bringo, Utilizatorul se obliga sa verifice la momentul fiecarei accesari termenii si conditiile de utilizare a Bringo. Utilizarea Bringo dupa accesare, chiar si in cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza conditiile de utilizare, reprezinta acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor conditii.

 

III. SERVICIILE DISPONIBILE UTILIZATORILOR

8. Prin Bringo, Beta pune la dispozitia Utilizatorilor o interfata tehnica, prin care Clientul, in mod direct si independent, va putea achizitiona un serviciu, mandatand in acest sens pe Beta sau un Livratorul tert pentru a achiziţiona in numele său Produse care vor fi afişate în interfaţa programului si pentru a-i fi livrate Produsele respective la adresa indicata. Interfata tehnica este disponibila pentru Utilizator gratuit, dupa efectuarea inregistrarii Utilizatorului.

9. Beta nu este parte in raporturile juridice intervenite intre Client si Livratorul tert prin utilizarea Bringo. De asemenea, Beta nu este parte in raporturile juridice intervenite intre Partener in calitate de vanzator si Client in calitate de cumparator. Astfel, vanzarea Produselor se realizeaza intre Partener in calitate de vanzator si Client in calitate de cumparator prin intermediul mandatarului Clientului, Beta sau respectiv Livratorul tert, dupa caz. Beta sau Livratorul tert este imputernicit in mod nemijlocit de catre Client pentru a achizitiona pe seama acestuia, Produse de la Parteneri.

 

IV. ACHIZITIA PRODUSELOR

10. Cumpararea Produselor de catre Client se face prin (i) accesarea serviciului oferit de Beta si Livratorul tert si mandatarea unuia dintre acestia, de a achizitiona Produsele respective si de a le achita din resursele proprii ale Beta sau Livratorul tert. Achizitionarea serviciilor de livrare de catre Client si mandatarea Beta sau a Livratorului tert se realizeaza la momentul in care Clientul care a lansat comanda in aplicatia Bringo, accepta unul dintre Livratorii activi in cadrul aplicatiei Bringo. De asemenea, comanda Clientului poate fi preluata in cadrul programului informatic Bringo, de catre unul dintre Livratorii persoana juridica.

11. Sumele platite in avans, cu numerar sau prin transfer bancar, de catre Beta sau Livratorul tert in numele Clientului, in vederea achizitionarii de la Partener de Produse, vor fi decontate de Client la momentul receptiei Produselor. De asemenea, Clientul va achita, cu numerar sau prin transfer bancar, catre Beta sau Livratorul tert, pentru serviciile achizitionate, tariful afisat in aplicatia bringo.ro.

12. Lansarea comenzilor se poate face prin inregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate. Utilizatorul poate cumpara Produse in conformitate cu preturile impuse de Parteneri si disponibile la nivelul aplicatiei. Preturile afisate in aplicatie sunt cu caracter informativ, ele putand varia in functie de politica comerciala a fiecarui Partener. Bringo nu are obligatia, iar Utilizatorul intelege si accepta acest lucru, de a actualiza in timp real preturile Partenerilor si nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele neconcordante privind prețurile sau unele specificatii ori caracteristici ale Produselor, ivite intre datele afisate în Aplicație si oferta Partenerului.

13. Aplicatia Bringo va colecta datele relevante privind Clientul şi comanda acestuia, respectiv numărul de telefon sau alte date de identificare a Clientului şi tipul de Produs comandat si va transmite către Livrator datele privind Clientul şi comanda acestuia.

14. Livratorul va lua toate măsurile necesare pentru cumpararea şi livrarea corespunzătoare a Produselor incarcate în aplicaţia Bringo si va onora comenzile primite de la Clienţi în condiţiile prevăzute in cadrul aplicatiei. In executarea mandatului si a serviciului prestat, Livratorul se va deplasa cu mijloce proprii la Partener, va achizitiona Produsele respectand intocmai comanda Clientului, va achita contravaloarea Produselor cu mijloace financiare proprii, va transporta produsele pastrand integritatea fizica a acestora, in conditiile de igiena si temperatura optima pentru a se evita eventuala deteriorare a produselor perisabile. Livratorul va remite Clientului impreuna cu Produsele si documentul fiscal emis de Partener care atesta pretul total al Produselor, prilej cu care va primi contravaloarea acestora. De asemenea, Livratorul va incasa de la Client si tariful pentru serviciu prestat, prilej cu care Livratorul va emite, va preda Clientului sau va transmite acestuia in acelasi timp prin corespondenta electronica la adresa cu care s-a inregistrat un document contabil (chitanta) care sa ateste primirea tarifului. In ceea ce priveste garantia acordata potrivit Legii nr.449/2003 pentru produsele de folosinta indelungata, Clientul intelege ca aceasta garantie este oferita de vanzatorul Produselor, respectiv de catre Partener, iar Bringo nu are nicio obligatie relativa la lipsa de conformitate a produselor achizitionate de Client de la Partener.

 

V. DECLARATIILE LIVRATORULUI

15. Livratorul tert declara faptul ca are cunostiinta si intelege ca are obligatia legala de a achita impozitele si taxele aferente veniturilor obtinute din prestarea serviciilor si exercitarea mandatelor ce ii sunt incredintate de catre Clienti, se obliga sa declare la organele fiscale toate aceste venituri si sa isi achite, in temenele prevazute de lege, taxele si contributiile aferente acestora.

16. Livratorul declara pe propia raspundere ca indeplineste conditiile legale, inclusiv detinerea tuturor autorizatiilor si avizelor cerute de lege, daca este cazul, pentru acceptarea si executarea mandatului, cat si pentru prestarea serviciului.

17. Livratorul tert intelege ca eventualele diferende aparute in prestarea serviciilor si executarea mandatului privesc exclusiv pe acesta si Client si vor fi rezolvate cu buna credinta de catre acestia, fara implicarea Bringo ce este strain de raportul juridic dintre Livratorul tert si Client.

18. Livratorul tert este singurul răspunzator pentru onorarea livrarii Produselor comandate de Clienţi şi pentru conformitatea Produselor furnizate Clienţilor. Livratorul tert este singurul raspunzator pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Clienţi in ceea ce priveste concordanta Produselor livrate cu Produsele comandate, cu livrarea acestora in termenul stabilit sau în legătură cu orice alte aspecte legate de pregatirea, achizitia Produselor pe seama Clientului şi livrarea acestora, după preluarea comenzii ce a fost transmisa in cadrul aplicatiei Bringo.

19. Partenerul este singurul răspunzător pentru acurateţea şi actualitatea informaţiilor furnizate Bringo pentru includerea lor în Aplicaţii şi pentru orice alte informaţii furnizate în executarea prezentului contract. De asemenea, Partenerul este singurul raspunzator fata de Client cu privire la conformitatea si garantia produselor, cat si cu privire la respectarea tuturor obligatiilor prevazute in Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

20. Beta, respectiv Bringo.ro, nu isi asuma nici o obligatie de a supraveghea, inregistra sau edita comunicarile stabilite intre Utilizator, Livrator si/sau Partener prin intermediul interfetei tehnice de acces a Produselor. Beta nu raspunde pentru niciun efect pe care il poate avea completarea eronata de catre Utilizator a datelor care i se solicita.

 

VI. LIVRAREA SI PLATA PRODUSELOR

21. Livratorul va lua toate măsurile necesare pentru colectarea, achitarea din surse proprii şi livrarea corespunzătoare a Produselor afişate în aplicaţia Bringo, in baza mandatului incredintat, respectiv serviciului oferit si a comenzii facute de Client.

22. Decontarea contravalorii Produselor se face de Client, cu prilejul receptiei Produselor de la Livrator, prin modalitatile puse la dispozitie de Livrator. Livratorul va prezenta Clientului documentul fiscal ce atesta valoarea cumparaturilor (bon fiscal / chitanta / factura fiscala), iar Clientul va achita contravaloarea inscrisa pe acest document.

 

VII. RASPUNDEREA PRIVIND PRODUSELE ACHIZITIONATE

23. Partenerul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamaţii sau probleme sesizate de Clienţi privind conformitatea Produselor sau în legătură cu orice alte aspecte legate de vânzare a Produselor, pe baza reclamatiilor facute de Client.

24. Beta nu isi asuma nicio raspundere pentru comandarea de catre Clientii minori a unor produse din tutun si bauturi alcoolice. Beta si Livratorul tert isi rezerva dreptul de a nu remite clinetilor minori produsele din tutun si bauturile alcoolice comandate de acestia. In aceasta situatie, prepusul Beta sau al Livratorului tert va refuza livrarea acestor produse catre clientii minori si va incasa doar contravaloarea colorlalte produse.

 

VIII. LIMITE DE ACCES SI UTILIZARE A Bringo

25. Utilizatorul va folosi pentru accesarea si utilizarea Bringo propriile sale echipamente, sisteme si programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune Internet, browser etc.). Desi Beta a depus eforturi pentru asigurarea accesibilitatii si utilizarii interfetei tehnice incluse in proiect prin internet ("online") a informatiilor aferente aplicatiei, Beta nu raspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Utilizator cu interfata tehnica inclusa in Bringo pentru accesarea/furnizarea online a ofertelor.

26. Utilizatorul nu poate copia, publica, descarca, transmite, vinde, utiliza in aplicatii sau proiecte proprii sau ale unor terti, nici intermedia sau instraina in nici un mod materialele (texte, imagini, secvente video sau audio etc.) publicate in Bringo, fara acordul prealabil scris al Beta.

27. In utilizarea Bringo si/sau pentru contractarea ofertelor din Bringo Utilizatorul este de acord sa nu: (i) utilizeze Bringo pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje in lant, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau in alt mod; (ii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care sunt defaimatoare, ilegale, obscene, indecente, amenintatoare, abuzive, de hartuire sau ilegale; (iii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii care ar putea incita la discriminare, ura sau violenta fata de orice persoana sau un grup, pe criterii de rasa, religie, handicap, nationalitate sau in alt mod ilegal; (iv) ameninte, abuzeze, perturbe sau sa incalce in orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizeze orice informatii sau materiale in orice maniera care incalca un drept de autor, brevet, marca comerciala sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) sa incarce fisiere care contin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta functionarea calculatorului sau a proprietatii altuia; (vii) colecteze sau stocheze informatii personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faca reclama sau sa ofere cumpararea sau vinderea de bunuri sau servicii in orice scop comercial, cu exceptia cazului in care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite in mod specific astfel de comunicari si numai pentru categoria de servicii si/sau bunuri prevazuta explicit; (ix) se prezinte ca avand o alta identitate in scopul de a insela ori induce in eroare alte persoane; (x) incalce legile sau regulamentele in vigoare; (xi) acceseze/utilizeze Site-ul/ofertele in orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferenta cu alta parte care utilizeaza si beneficiaza de Site/oferte; (xii) afiseze, transmita, publice, distribuie sau difuzeze materiale sau informatii pe care nu aveti dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informatii privilegiate sau informatii confidentiale dezvaluite in cursul raporturilor de munca sau al executarii unui acord de confidentialitate; (xiii) altereze rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertantilor/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitiva a unui ofertant cu care aveti relatii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesata; (xiv) incerce sa obtina acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau retele conectate la Bringo/oferte prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

28. Orice incalcare a acestor limitari poate duce la blocarea accesului la Bringo a Utilizatorului si/sau la suspendarea contului de utilizator, precum si, dupa caz, la sesizarea organelor in drept pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale sau penale. Aceleasi prevederi se aplica si tentativei.

 

IX. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI

29. In cazul in care interfata tehnica prin care se comanda Produse solicita Utilizatorului sa se inscrie, respectiv sa isi creeze un cont, Utilizatorului i se va cere să finalizeze procesul de inregistrare prin furnizarea unor informatii si inregistrarea unui nume de utilizator si/sau alte informatii pentru utilizarea interfetei tehnice si achizitionarea de Produse. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informatiilor furnizate la inregistrare, precum si pentru pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor transmise acestuia pentru achizitionarea efectiva a produselor.

30. In niciun caz Beta, respectiv Bringo, sau orice firme asociate cu Bringo nu vor fi raspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente si pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de catre Utilizator a datelor si informatiilor furnizate pentru achizitionarea efectiva a Produselor.

31. Inregistrarea Utilizatorului in vederea comandarii de Produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informatiile necesare solicitate, precum si atunci când Utilizatorul are o situatie care genereaza un conflict de interese incompatibil cu oferta Partenerilor, cu securitatea proiectului Bringo sau cu activitatea Beta si/sau a oricarei entitati asociate cu aceasta.

32. Beta si, respectiv, Bringo sau orice entitate asociata nu are nicio obligatie de a monitoriza activitatea de mandatare a Livratorului persoana juridica si procesul de contractare a Produselor, dar are dreptul de a revizui datele, informatiile si materialele postate in cadrul proiectului prin orice mijloc de comunicare si de a indeparta, discretionar, orice fel de materiale sau date care incalca conditiile de acces si utilizare ale Bringo sau care este, in opinia Bringo.ro, inacceptabil.

 

X. DATE CU CARACTER PERSONAL SI CONFIDENTIALITATE

33. Inregistrarea unui Utilizator in vederea contractarii legale a produselor presupune furnizarea unor informatii de baza privind persoana Utilizatorului. Bringo va mentine confidentialitatea datelor transmise de acestia pentru inregistrare si nu le va face publice, exceptand cazurile prevazute de lege si in acest Contract.

34. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Beta este operator de date cu caracter personal (cu nr. 16913/10.07.2015 de inregistrare in Registrul General si nr. notificare: 36368) si are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizeaza despre sine. Scopul colectarii datelor este: emiterea documentelor de plata, informarea Utilizatorului asupra starii comenzii si livrarea catre Utilizator a produselor comandate.

35. Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, insa refuzul de a furniza datele va determina imposibilitatea efectuarii comenzii si a livrarii. Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a se adresa justitiei. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea in scris a Beta, expediata pe adresa societatii.

36. In cazul in care vor fi furnizate date personale de catre Utilizatori, Bringo se obliga sa pastreze confidentialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Bringo, iar Utilizatorul este de acord in mod explicit ca datele furnizate sa fie prelucrate de catre Beta, respectiv Bringo, si/sau folosite pentru livrarea efectiva a comenzilor catre Utilizator si/sau executarea prezentului Contract si a celui de mandat sau de achizitionare a Produselor.

37. Prin utilizarea serviciilor de acces la interfata tehnica, Utilizatorul iși exprimă în mod expres si fără rezerve acordul ca datele sale cu caracter personal, inclusiv cele de identificare (precum codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate), furnizate catre Beta sa fie transmise altor Utilizatori pentru achizitionarea si livrarea comenzilor si prelucrate de Beta in scopuri legate de furnizarea serviciilor de comunicatii in cadrul raporturilor stabilite intre Beta si autoritatile competente si/sau cu alte persoane sau institutii pentru realizarea unui interes legitim al Beta, inclusiv pentru constituirea de baze de date si utilizarea acestora in scopul prestarii de servicii.

38. Prin utilizarea aplicatiei Bringo, Utilizatorul isi exprima acordul ca Beta sa beneficieze de comunicari directe legate de Bringo si/sau de promovare a avantajelor oferite de Beta sau prin intermediul sau.

39. Utilizatorul beneficiaza de drepturile prevazute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

XI. LEGATURI CATRE SITE-URI ALE UNOR TERTE PARTI

40. Bringo poate include legaturi (link-uri) catre site-uri ale unor terte parti care sunt controlate si intretinute de catre alte persoane. Orice legatura catre/la alte site-uri nu este o aprobare a acestora si Utilizatorul declara ca este de acord ca Beta, respectiv Bringo si oricare dintre firmele asociate cu Bringo, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi tinut raspunzator pentru continutul sau disponibilitatea oricaruia dintre respectivele site-uri.

 

XII. DECLINAREA SI LIMITAREA RASPUNDERII

41. Utilizarea Bringo se face in conditiile prezente si "CA ATARE", respectiv "ASA CUM ESTE DISPONIBIL", fara nicio reprezentare sau aprobare si fara vreo garantie, fie ea expresa sau implicita, exceptand reprezentarile referitoare la plati facute de Utilizator prin intermediul Bringo.

42. Beta, respectiv Bringo si entitatile asociate cu Bringo, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi raspunzatori pentru nicio pierdere directa, indirecta sau aferenta si pentru nici un fel de prejudicii (incluzand, fara a se limita la: pierderea afacerii sau oportunitatii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgand din sau in legatura cu utilizarea Bringo.

43. Beta nu declara si nu ofera nici o garantie ca Bringo va raspunde asteptarilor Utilizatorului altfel decat s-a prevazut explicit sau ca vor indeplini anumite cerinte si nici ca functionalitatea Bringo va fi neintrerupta sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca proiectul, produsele din cadrul proiectului sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de virusi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interactioneaza direct sau indirect.

44. Beta si/sau entitatile asociate cu Bringo isi rezerva dreptul de a refuza Utilizatorului oricand accesul la aplicatia Bringo si de a nu raspunde pentru utilizarea neautorizata/frauduloasa a Bringo.

45. Beta si/sau entitatile asociate cu Bringo isi rezerva dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate in Bringo ori transmise prin mijloacele de comunicare si/sau de utilizare a ofertelor.

 

XIII. DESPAGUBIRI

46. Prin utilizarea Bringo, respectiv a interfetei tehnice de contractare a Produselor, Utilizatorul isi exprima acordul sa despagubeasca si sa exonereze de raspundere Beta, Bringo si/sau firmele asociate cu Bringo, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, in legatura cu orice incalcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o savarseste, ca si in legatura cu orice pretentie sau cerere impotriva Beta, Bringo sau a oricaror firme asociate cu Bringo, inclusiv a angajatilor, directorilor sau administratorilor acestora facuta de catre o terta parte si care decurge din utilizarea neconforma de catre Utilizator Bringo si/sau din transmiterea oricarui element de continut transmis prin intermediul Bringo, incluzand, fara limitare, toate cererile, actiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile si cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de catre Beta, Bringo sau de catre firmele asociate cu Bringo.

 

XIV. DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALA

47. Aceste conditii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor si nu pot fi utilizate de alte persoane sau entitati de orice fel, prin modificare sau copiere, fara acordul prealabil si scris al autorului.

48. Beta deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la Aplicație și/sau la website si/sau Materiale iar Partenerii, Clientii și Livratorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Beta și/sau Afiliaților acestuia și nici validitatea acestora.

49. În vederea îndeplinirii obligațiilor acestora ce derivă din Contract, Partenerii, Clienții și Livratorii vor folosi drepturile de proprietate intelectuală ale Beta și/sau ale Afiliaților săi deținute asupra Aplicației și/sau asupra Materialelor în limitele obiectului acestui Contract.

50. Partenerii, Clienții și Livratorii nu vor reproduce, copia și/sau duplica programul de calculator ori mărcile deținute de Beta și/sau de orice Afiliat al său fără consimțământul Beta exprimat în scris.

51. Clientul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Beta, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Beta și/sau oricare Afiliat. Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Partener, Client sau Livratori, și partea care a încălcat această obligatie va transfera sau cesiona imediat către Beta drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Beta. Numele produselor, brandurile, logourile, siglele şi numele de companii sunt mărci înregistrate ale deţinătorilor respectivi.

52. Dreptul Partenerilor, Clienților și Livratorilor de a folosi mărcile, simbolurile, programul de calculator ale Beta va înceta imediat la încetarea, din orice motiv, a acestui Contract.

 

XV. NULITATI

53. Daca oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarata de o instanta competenta ca invalida, ilegala sau inaplicabila din orice motiv, respectiva clauza (orice termen/conditie) va fi inlaturat(a) iar restul clauzelor (termenilor si conditiilor) vor ramane in vigoare, continuand sa produca efecte, fiind obligatorii si executorii. In cazul unei astfel de nulitati, clauzele, termenii si/sau conditiile anulate vor fi inlocuiti/inlocuite cu altii/altele adecvate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii are efect juridic.

 

XVI. LEGEA APLICABILA SI INSTANTA DE JUDECATA

54. Acest Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre parti in legatura cu acesta vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul social al Beta.